Akreditasyon

Akreditasyon Sistemi, 21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu becerilere sahip bireyler yetiştirme düşüncesinden hareketle tasarlanmış BOYEP|Beceri Odaklı YÖM Öğretim Programı gibi uluslararası standartlara erişmiş kaliteli hizmetlere erişim imkânı sağlayarak ve eğitim dünyasında bir model vazifesi görerek ağın büyümesine ve gelişmesine destek olacaktır. Sistem ayrıca, programın ulusal ve uluslararası kapsamda eğitim anlayışımızın  gelişme ve büyümesine yardımcı olma noktasında;  yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde en yüksek kalitede temsil, hizmet ve destek sağlayarak etkin bir öğrenenler ağı oluşturmaya yönelik uzun vadeli vizyona da katkı sağlayacaktır.

Akreditasyon sistemi, akredite olmayı hedefleyen tüm okullara, sunması gereken bir takım zorlayıcı “Temel Hizmetler”i ve bunun için sahip olmaları gereken “Temel Yeterlilikler”i içeren kapsamlı ve sağlam bir çerçeveye dayanmaktadır.

Akreditasyon Süreci

Akreditasyon Standardı YÖM tarafından oluşturulmuştur ve ona aittir. Akreditasyon Kurulu vasıtasıyla YÖM tarafından uygulanır. Özel anaokulları Akreditasyon başvurusu yapabilir ve aynı şartlarda akredite olabilirler.

Bu süreç;

  • Özel Anaokullarının yıllık olarak kendilerini değerlendirmesi esasına dayanmaktadır.

  • Akreditasyon Kurulu’nun belirleyeceği bir denetim kurulu tarafından her 2 yılda bir yapılacak denetimle Akreditasyon Kriterlerine uygunluğunun dışarıdan doğrulanması gerekmektedir.

  • Okulun Akredite olma süreci olarak belirlenen 1. Yılda YÖM Akademik kurul tarafından görevlendirilen bir alan uzmanı haftada bir okulda bulunmak sureti ile sürece danışmanlık yapar.

  • Bir okulun Akredite olmada zorlanması halinde, YÖM’ün personel desteği vasıtasıyla, geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak bir mekanizma kurulmuştur.

  • Bir itiraz süreci içerecek şekilde yapılandırılmıştır.

Kriterleri diğer ilgili akreditasyon standartlarıyla birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır.