Amaçladıkları

🙂 Çocukların STEM ilkelerini kullanarak bilimsel düşünme becerilerini yaşamın içinde kullanabilmelerini sağlamak,

🙂 Çocukların “tasarım odaklı düşünme” becerilerini kullanarak üretim merkezli öğrenme ve gelişimlerini sağlamak,

🙂 Proje tabanlı öğrenme ilkelerini işleyiş döngüsü yoluyla hayata geçirerek bilgiyi kendisi yapılandıran, aktif çocuklar yetiştirmek,

🙂 Erken çocuklukta “maker” ruhu oluşturmak.

🙂 Çocukların etkili dil becerilerini kullanabilen bireyler olmalarını desteklemek,

🙂 Çocukların bir bütün olarak tüm gelişim alanlarında kendi potansiyellerini ortaya çıkartmalarını sağlamak,

🙂 Çocukların yaşadığı topluma ve çevreye duyarlı,  sorumlu davranış geliştirmelerini desteklemektir.

🙂 Çocukların sürdürülebilir girişimcilik becerilerini kazanmalarını sağlamak,