BOYEP Nedir?

Değişim ve hız çağı olan 21. yüzyılda bireylerin hızlı karar verme, kendini yönetme, eleştirel düşünme, üretme, problem çözme, esnek olma, girişimci olma, teknolojiyi etkin kullanma gibi çeşitli becerilere sahip olması bekleniyor. Bireylerin çağın ihtiyaçlarına yönelik beceri geliştirebilmeleri de buna uygun tasarlanmış eğitim programlarıyla desteklenmesiyle gerçekleşir. Bu anlayıştan yola çıkarak; YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi tarafından BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı hazırlanmıştır.

“BOYEP’in tüm tasarımı MAKER çocuklar yetiştirilmek için yapılmıştır.”

BOYEP’in Temelleri

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) yaklaşımı, TOD (Tasarım Odaklı Düşünme) ve PTÖ (Proje Tabanlı Öğrenme) yöntemi kullanılarak MAKER (Üreten) olan çocuklar yetiştirmek hedefiyle hazırlanmış bir okul öncesi eğitim programıdır.

“STEM” yaklaşımı çocukların bilimsel düşünmelerine, “TOD” yöntemi yaratıcı düşünmelerine, “PTÖ” yöntemi ise çocukların öğrenme süreçlerini kendilerinin planlamasına ve aktif olmalarına katkı sağlar. “MAKER” olmak ise çocukların edindikleri bilimsel ve yaratıcı düşünme becerilerini aktif bir şekilde kullanarak sahip olduğu kaynaklarla ihtiyacı olanları tasarlayabilmelerini sağlar.

Maker olan birey; üreticidir, yaratıcıdır, meraklıdır, azimlidir, yaratıcı düşünendir, sorumluluk alandır…

Tüm bu becerilere sahip “maker” olan bir birey dünya ne kadar değişirse değişsin adapte olmaktan nasıl korkabilir ki!