BOYEP Özellikleri

🙂 Beceri gelişimini destekleyen bir programdır.

🙂 Beyin temelli öğrenme ilkelerine uygundur.

🙂 Farklılaştırılmış öğretimi destekler.

🙂 Çocuğun tüm gelişim alanlarını bütüncül bir şekilde destekler.

🙂 Öğrenme ortamları çocuğun deneyimlemesine fırsat verecek biçimde tasarlanmıştır.

🙂 Okullarda çocuğun yaşına ve boyutlarına uygun gerçek malzemelerle donatılmış “maker” atölyeleri bulunur.

🙂 Çocuğun değerlendirilmesi çok boyutlu bir şekilde yapılır, öğretmenle birlikte aile de bu sürece katılır.