BOYEP Yapıtaşları

21.yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyler bağlamında “Yenilikçi Öğrenme Merkezi” tarafından oluşturulan öğrenen profili; sayısal ve sözel becerilerin birlikte gelişmesini yani sağ ve sol beyin aktivitelerinin birlikte kullanılabilmesi anlayışına dayanan bir beceriler bütünüdür. Bu profilde etik vatandaşlık, girişimci ruh, dönüşümlü düşünür olmak üzere 3 temel kimlik ve bu kimliklerin altında onlarla ilişkili 7 yeterlilik alanı bulunur, BOYEP ile birlikte bu öğrenen profilindeki kimlikleri ve yeterlilikleri çocuklarda geliştirilmesi hedeflenir. Öğrenen profilinin gelişmesi aynı zamanda çocukların bütüncül olarak fiziksel, bilişsel, sosyal, duygusal alanlarda ve öz bakım becerileri açısından gelişmesini de sağlar.

Öğrenen profili ve hangi becerileri destekleyeceği yandaki şemada gösterilmektedir;

isleyis-dongusu.jpg

Öğrenen profilini desteklemek üzere tematik bir yaklaşım geliştirilmiştir. BOYEP’te 4 temel tema bulunur, bu temalar sırayla 8 hafta süren 4 periyotta çeşitli etkinlikler yoluyla işlenir.

Temaların sunulacağı etkinlikler ise işleyiş döngüsü ile yapılandırılır. İşleyiş döngüsü  “düşün, üret, kullan, değerlendir” olmak üzere 4 temel adımı içerir;

“Anaokulu BOYEP, öğrenen profilini desteklemek için tematik yaklaşımı esas alan ve bu temaları işleyiş dönügüsü yoluyla aktaran bir programdır.”