Öğretmenler İçin BOYEP

Erken çocukluk dönemi; gelişimin, öğrenmenin en hızlı olduğu ve çocuğun hayatının büyük bölümünü kapsayacak olan okul hayatının ilk başladığı dönem. Tam da bu nedenle;

Çocukların farklı ve geliştirici deneyimler yaşamalarını sağlayabiliyor muyum?

Üretken, yaratıcı, sorgulayan bireyler olmalarına katkıda bulunabiliyor muyum?

Uyguladığım eğitim programları çocukların ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Günlük hayatı deneyimlemelerine, beceri kazanmalarına fırsat tanıyor muyum?

gibi  sorular erken çocukluk alanında çalışan öğretmenlerin esas gündemini oluşturuyor . Öğretmenler “çocukların öğrenme yaşantılarını zengileştirmek için daha başka ne yapabilirim”in cevabını bulmaya çalışıyor.

Eğitim alanında çalışanlar olarak bizler de benzer sorulardan yola çıktık ve cevap aramaya başladık. 21.yüzyılın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak;   STEM yaklaşımını, TOD ve PTÖ yöntemini kullanarak BOYEP’i geliştirdik.


BOYEP, uygulayıcısı olan öğretmenlere;

-Beceri odaklı bir eğitim programı çerçevesi

-Üretimi ve yaratıcılığı teşvik eden içinde öğrenme ortamları tasarımı ile ilgili yöntemler ve malzemeler

-Ölçme-değerlendirme formları

-Etkin aile katılım çalışmaları

-Danışmanlık hizmeti sunuyor.


Okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, velilerin kısacası tüm paydaşların çocuğun öğrenme yaşantısının aktif bir parçası olmasıyla birlikte BOYEP’le;

-Çocukların hayatın temelini oluşturan bilim-teknoloji-mühendislik-matematikle erken yaşlardan itibaren temas etmeleri ve bu alanlar arasında ilişki kurarak bilimsel düşünme becerisi kazanmaları sağlanır

-Ellerindeki kaynakları kullanarak özgürce üretim yapmaları teşvik edilir

-Karşılaştıkları sorunlara/durumlara birden fazla çözüm üretebilmeleri ve çözüm yollarından biri işe yaramadığında diğerini kullanmaları desteklenir

-Gerçek yaşam malzemeriyle donatılmış öğrenme ortamlarında geliştirici deneyimler kazanmaları sağlanır.


Peki tüm bunları gerçekleştirebilmek için BOYEP öğretmeni nasıl olmalıdır?

-Çocuklara öğrenmeleri için rehberlik eden

-Çocukların meraklarını teşvik eden, onları harekete geçirecek sorular soran

-Çocuklarla birlikte yaratıcı sorular soran,

-Maker olan

-Çocukların öğrenme süreçlerini gözlemleyen

-Öğrenmenin peşini hiç bırakmayan bir öğrenme yoldaşı olmalıdır…