Okullar İçin BOYEP

Tüm eğitim sistemlerinde, eğitim programları diğer bir deyişle müfredatlar karar vericiler tarafından hazırlanır ve okullarda uygulanır. Doğal olarak ta yazılı olan programın çıktıları her okul düzeyinde farklı olarak ortaya çıkar. Bu nedenle eğitim sistemlerinde programlar kadar önemli olan şey ise eğitim programları için uygulama çerçeveleridir. Bu nedenle çıktılarında belirgin farklar yaratan ve bu durumu sürdürülebilir kılan okulların bir uygulama çerçevesine sahip olduğunu görebiliriz. 

Bu bir kaç şekilde ortaya çıkar. Ya okullar kendileri için bir çerçeve geliştirir ve uygulama sırasında sürekli geliştirmeye devam ederler ya da ulusal ve/veya uluslararsı bir çerçeveyi uygulamak üzere akredite olurlar. 

Ülkemizde TTKB tarafından yazılmış programların hedeflenmiş becerileri ve 21. yüzyıl için gerekli becerileri çıktı olarak sağlayabilmesi amacıyla biz BOYEP çerçevesini hazırladık. 

  • Okullar mevcut programı ve daha fazlasınının sürdürülebilir yüksek kalitedede çıktılarını, uygulama çerçevesini akredite olarak kullanmak yoluyla sağlayabileceklerdir. 
  • Okullar tüm paydaşlarına açık ve yalın bir şekilde, dış değerlendirici yoluyla kullandıkları çerçeve sayesinde hesap verebilir hale geleceklerdir.
  • Uygulama ve çıktıları açısından taahhüt ettiklerine ulaşmış olmaları, veli ve kamuoyu güvenilirliğini artıracak ve her bir öğrenen için gelişim fırsatı adil bir şekilde sağlanacaktır.
  • Ayrıca okulun kişilere bağlı değil sisteme bağlı bir yapısı olacağı için çıktı kalitesi sürdürülebilir hale gelecektir.

BOYEP Akreditasyonu başvurusu için tıklayınız!

 

  • Okullar mevcut programı ve daha fazlasınının sürdürülebilir yüksek kalitedede çıktılarını, uygulama çerçevesini akredite olarak kullanmak yoluyla sağlayabileceklerdir. 
  • Okullar tüm paydaşlarına açık ve yalın bir şekilde, dış değerlendirici yoluyla kullandıkları çerçeve sayesinde hesap verebilir hale geleceklerdir.
  • Uygulama ve çıktıları açısından taahhüt ettiklerine ulaşmış olmaları, veli ve kamuoyu güvenilirliğini artıracak ve her bir öğrenen için gelişim fırsatı adil bir şekilde sağlanacaktır.
  • Ayrıca okulun kişilere bağlı değil sisteme bağlı bir yapısı olacağı için çıktı kalitesi sürdürülebilir hale gelecektir.

BOYEP Akreditasyonu başvurusu için tıklayınız!