Velilerle İletişim

Çocuklar mekansal ve zamansal olarak günlerini 2 farklı bölümde geçiriyorlar; okul ve ev. Çocuğun okul ve ev yaşantısındaki aktörler yani okul yöneticileri, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki  iletişimin kalitesi  çocuğun öğrenme yaşantısını  önemli ölçüde etkiliyor. BOYEP uygulanan okullarda çocukla ilgili bilgilerin ve gözlemlerin karşılıklı olarak aktarılması, öğrenme süreci ile ilgili sorumlulukların ve ihtiyaçların paylaşılması, değerlendirmelerin yapılması okul ve ev arasındaki iletişimi sağlamak için atılması gereken temel adımlardır.  Bunun sonucunda ise;

-Çocuğun gelişimi ve becerileri ebeveynler ve okul tarafından bütüncül ve tutarlı bir şekilde desteklenir,

-Okul aidiyeti ve akademik başarısı yüksek çocuklar yetişir,

-Hem okul hem de ebeveynler çocuğu daha iyi tanır ve ilişkileri güçlenir,

-Öğretmenin eğitim programını kaliteli bir şekilde uygulaması kolaylaşır,

-Sorumlulukların paylaşılarak dayanışma kültürünün oluşması ebeveynlerin ve okulun işbirliği halinde olma motivasyonunu arttırır.

BOYEP’te okul ve ebeveynler arasındaki iletişimin önemli basamaklarından biri de veli değerlendirmesidir. Uygulanan eğitim programının çocuğa ne gibi deneyimler sunduğu, öğrenme yaşantısına olan katkıları, gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamadaki yeterliliğinin veliler tarafından da gözlemlenip değerlendirilmesi önemlidir. Çocuğun öğrenme süreci ile ilgili velilerin bilgi sahibi olması ve değerlendirme yapabilmesi okul uygulamalarının kaliteli bir şekilde ilerlemesini sağlar. BOYEP, okuldaki program uygulamalarının geliştirilmesi için veliler için bir değerlendirme formu hazırlamıştır. Veliler tarafından yapılan bu değerlendirmeler okulun BOYEP uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılır.